ละครเล็ก”การแสดงหุ่นในสยาม”

Socail Like & Share

ละครเล็กหรือหุ่นครูแกร เป็นหุ่นที่มีชื่อเสียงคณะหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖

เจ้าของคณะมีชื่อว่าครูแกร  มีชื่อเสียงในการแสดงเป็นตัวเงาะ  จึงมีชื่อเรียกกันติดปากอีกอย่างหนึ่งว่าครูแกรเงาะ

เรื่องครูแกรจะมีกล่าวถึงในเรื่อง “การแสดงหุ่นในสยาม”

ในหนังสือ  “เล่าเรื่องไท – ไทย”  ของ ส. พลายน้อย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *