การอวยพรในเทศกาลสงกรานต์

Socail Like & Share

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราแต่สมัยโบราณ  ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันที่ ๑ เมษายน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ในโอกาสนี้  คนไทยนิยมจัดงานสงกรานต์กันทั่วไปตามแบบฉบับของแต่ละท้องถิ่น

เทศกาลสงกรานต์นั้นมีด้วยกัน ๓ วัน คือ วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน ของทุก ๆ ปี โดยถือวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งนับเป็นวันสำคัญ เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์”  อันเป็นวันหยุดราชการ  ส่วนวันที่ ๑๔ เมษายน ถือว่า เป็น”วันเนา” อีกนัยหนึ่งคือ วันพักผ่อนหรือวันว่าง และวันที่ ๑๕ เมษายน  ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ถือเป็นวันเถลิงศก เริ่มจุลศักราชใหม่ตามแบบฉบับวิชาโหราศาสตร์  เริ่มใช้กาลโยค ซึ่งประกอบด้วย วันยาม ราศี ดิถี ฤกษ์ ในวันนี้และปีนี้  วันเสาร์เป็นวันธงไชย วันพุธเป็นวันอธิบดี  วันศุกร์เป็นวันอุบาทว์ และ โลกาวินาศ

ประเพณีสงกรานต์ที่นิยมปฏิบัติกันมาช้านาน  ประกอบด้วยการบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  ก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ  บังสุกุลอัฐิบุรพการีและญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง  การแสดงคารวะต่อผู้มีพระคุณและแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

การแสดงคารวะต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำซึ่งเป็นพิธีที่ชาวเหนือปฏิบัติกันแต่เรียกพิธีนี้ว่า “พิธีรดน้ำ ดำหัว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *