รูปช้างแต่งสัปคับสมัยอยุธยาตอนต้น

รูปช้างแต่งสัปคับ


ฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนต้น  พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ทำด้วยทองคำจำหลักลายประดับแก้วสี สัปคับทำเป็นช่องสำหรับบรรจุตลับ