ทวารบาล:ภาพเขียน,ภาพแกะสลักรูปเทวดา

ทวารบาล

ตามบานประตูวัดมักจะมีภาพเขียนหรือภาพแกะสลักเป็นรูปเทวดาเรียกกันว่า ทวารบาล  หรือบางทีทำเป็นรูปแบบจีนเรียกกันว่า “เสี้ยวกาง”  ซึ่งก็หมายถึงผู้เฝ้าหรือรักษาประตูเช่นเดียวกัน

ทวารบาลที่ทำแปลกกว่าที่อื่นก็คือทวารบาลที่วัดราชบพิธ  ทำเป็นรูปทหารแต่งตัวแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๔

สมพงษ์ ทิมแจ่มใส