หุ่น:มหรสพการแสดงหุ่นในเมืองไทย

การแสดงหุ่นได้มีในเมืองไทยมานานหลายร้อยปี  นับเป็นมหรสพที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอย่างหนึ่งในสมัยโบราณ  แม้ในตอนต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อมีงานฉลองสมโภชอะไรก็ต้องมีการแสดงหุ่นอยู่ด้วยเสมอ  บางวัดที่มีเมรุเผาศพประจำ  ถึงกับสร้างโรงหุ่นไว้เลยก็มี