การละเล่นพื้นเมืองของภาคอีสาน

การละเล่นเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัตินอกเหนือจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่เล่นกันในเวลาว่าง มีกติกาหรือวิธีเล่นที่ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี

การละเล่นของภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นการละเล่นของพวกเด็ก ๆ แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถจะเล่นได้ กลับได้รับความสนุกสนานได้ออกกำลังกาย ไม่แพ้เด็กเหมือนกัน

ม้าหลังโปก

ม้าหลังโปก เป็นการละเล่นที่มีมานานแล้ว ชอบเล่นในพวกเด็กและหนุ่มสาววัยรุ่น เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนาน เป็นการออกกำลังกาย

สถานที่เล่น ลานกว้าง เช่น ลานวัด โรงเรียน หรือสนาม

อุปกรณ์การเล่น ผ้าขาวม้าม้วนเป็นก้อนกลม หรือลูกบอลขนาดเล็ก

จำนวนผู้เล่น เล่นได้ทั้งชาย-หญิง ประมาณ ๑๐ คู่

วิธีการเล่น ผู้เล่นยืนเป็นคู่ ๆ เป็นวงกลมห่างกันประมาณ ๑-๒ วา คนที่เป็นม้าก้มลงมือทั้งสองจับเข่า อีกคนหนึ่งขี่ข้างหลัง เมื่อทุกคู่พร้อมแล้ว คู่ที่ถือลูกบอลหรือผ้าขาวม้าเริ่มโยนไปรอบ ๆ ให้คนที่ขี่ข้างหลังรับ ถ้าบอลหรือผ้าขาวม้าตกให้ผู้เป็นม้า (คนที่ถูกขี่หลัง) แย่งลูกบอลหรือผ้าขาวม้านั้นขว้างคนที่ขี่ คนที่ขี่ต้องรีบลงจากหลังวิ่ง ถ้าขว้างถูกคนขี่ต้องเป็นม้า และม้ากลับเป็นคนขี่

โค้งตีนเกวียน

โค้งตีนเกวียน เป็นการละเล่นของเด็กและพวกหนุ่มสาวอีกอย่าง                            หนึ่งซึ่งมีการเล่นมาช้านาน เป็นการเล่นเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อความสนุกสนานเพื่อออกกำลังกายในเวลาว่าง

สถานที่เล่น ลานกว้าง เช่น ลานวัด ลานบ้าน สนาม

อุปกรณ์การเล่น ไม่มี ใช้คนเล่นทั้งหมด

จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน เล่นได้ทั้งชาย-หญิง เล่นด้วยกันได้ทั้งชาย-หญิง

วิธีการเล่น แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ พวก พวกที่หนึ่งยืน อีกพวกหนึ่งนั่ง

พวกที่หนึ่ง  เอาเท้ายันกันไว้ตรงกลางและเอามือจับคนที่ยืน ซึ่งยืนสลับกับคนนั่งระหว่างคน ๒ คน การจับมือให้จับเป็นมัดข้าวต้มทั้งมือซ้ายและขวา แล้วพวกยืนพาเดินหมุนไปรอบ ๆ เป็นวงกลมคล้ายกับล้อเกวียนเวลาหมุน ถ้าฝ่ายนั่งทำมือหลุดหรือแยกออกจากกันจะเป็นฝ่ายแพ้ เปลี่ยนให้ฝ่ายยืนมานั่งแทน แล้วเล่นกันต่อไป

การเล่นบัก “อี”

บักอี เป็นการเล่นประเภททีม เพื่อความสนุกสนานเพื่อเป็นการออกกำลังกาย เพื่อฝึกไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และฝึกการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วไม่ลังเล เป็นการละเล่นที่นิยมของพวกผู้ชายวัยรุ่นและเด็ก ๆ

สถานที่เล่น สนาม ลานวัดกว้าง ๆ

อุปกรณ์การเล่น

จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น ๑.  แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย เท่า ๆ กัน

๒.  ฝ่ายใดชนะเสี่ยงฝ่ายนั้นเริ่มก่อน

๓.  ฝ่ายเล่นก่อน อี เข้าไปก่อนทีละคน โดยสลับกันฝ่ายตรงข้าม โดยพยายามอี เข้าไปแตะฝ่ายตรงข้ามให้ได้

กติกา ๑.  การ อี นั้นจะต้องมีเสียงตลอดและจะต้องไม่เห็นฟัน

๒.  ถ้าฝ่ายรับถูกแตะยังไม่พ้นเขตมีสิทธิ์ที่จะจับคน อี ได้ ถ้าคนอี พ้นเขตไปถือว่าคนที่ถูกแตะต้องออกจากการแข่งขันไป

๓.  ถ้าคน อี ถูกจับและหยุดเสียง อี อยู่ในแดนรุกหรือเห็นฟันถือว่าตาย

๔.  เล่นประมาณ ๕-๑๐ นาที ฝ่ายใดเหลือมากเป็นฝ่ายชนะ หรือเล่นไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดหรือยอมแพ้