กาน้ำลายน้ำทองสมัยรัชกาลที่ ๕

กาน้ำลายน้ำทอง


กาน้ำลายน้ำทอง  ตกแต่งด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ดอกไม้ ผีเสื้อ  ตรงกลางตกแต่งเป็นลายพระมหามงกุฎอยู่เหนือช้างเผือก เป็นของสั่งเข้ามาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา

สมชาย  วรศาสตร์  ถ่ายภาพ