ในเวลาปฏิบัติงาน

Socail Like & Share

มารยาทในการทำงานมีความจำเป็นมากเมื่อท่านทำงานอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
-ในเวลาทำงานอย่าโทรศัพท์ถึงเพื่อนชายหญิง ไม่ควรพูดโทรศัพท์นานเกินไป

-ผู้หญิงก็ไม่ควรโทรศัพท์ถึงชายที่มีภรรยา นอกจากมีกิจธุระจำเป็นจริงๆ

-พูดโทรศัพท์ให้ได้ใจความที่ต้องการแบบตรงไปตรงมาสั้นๆ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ ให้บอกผู้รับสายว่าจะโทรไปใหม่ หรือบอกธุระของท่านให้ผู้รับสายจดบันทึกไว้บอกผู้ที่ท่านต้องการติดต่อ

-ไม่ควรดูนาฬิกาบ่อยๆ เพราะจะดูว่าท่านเบื่อที่จะต้องมานั่งทำงานอยู่เต็มประดา

-ห้ามถอนหายใจยาวเด็ดขาด เพราะสิ่งนี้จะแสดงชัดเจนเท่ากับคำพูดว่า “เฮ้อ! เบื่อโลก! เมื่อไหร่ไอ้งานบ้าๆ นี่จะเสร็จสักที” ทำนองนี้

-อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้างานชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้หางานอื่นมาทำ ไม่ควรทำงานรีบเร่งสักแต่จะให้เสร็จไป แล้วนั่งรอเวลากลับบ้าน ไม่ควรนั่งเหม่อลอยเลยเป็นอันขาด

-หากท่านต้องรอคำสั่งงานจากนายจ้าง ช่วงเวลาที่ว่างท่านก็อาจใช้เวลานั้นทำงานอื่น หรือวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ท่านประสบความสำเร็จในงานนี้

-โต๊ะทำงานของท่านควรรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ ปัดฝุ่น จัดสมุด หนังสือ กระดาษ เครื่องเขียนให้เป็นระเบียบ หาแจกันเล็กๆ ใส่ดอกไม้วางไว้มุมโต๊ะเพื่อความสดชื่น หากใครมองเห็นก็คงชอบ และอาจมีคนทำตาม ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้น

-หากมีเวลาว่างเหลืออยู่อีก ก็พยายามศึกษางานของผู้อื่นบ้าง แต่ต้องไม่เป็นการรบกวนการทำงานและเวลาของเขา

-การเรียนรู้งานของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าผู้นั้นต้องออกจากหน้าที่ไป ท่านก็จะสามารถทำงานแทนเขาได้ ท่านก็จะมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เมื่อท่านมีความสามารถมากก็ย่อมมีคนอิจฉาเป็นธรรมดา ไม่ควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ แต่ควรทำงานของท่านให้ดีที่สุด และขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้น้อยที่สุด หรือถ้าทำเองได้ทั้งหมดก็ยิ่งดี เพราะการซักถามมากเกินไปอาจทำให้คนอื่นรำคาญได้ ก่อนถามควรให้แน่ใจเสียก่อนว่าเราจนปัญญาจริงๆ การไตร่ตรองตัดสินใจและคิดสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง จะทำให้ท่านมีความเชื่อมั่น นายจ้างก็จะเห็นในความสามารถของท่านได้

-อย่าตอบว่า “ดิฉันไม่ทราบ” แต่ให้พูดว่า “ดิฉันไม่ทราบ แต่จะลองค้นดูก่อนค่ะ” และไม่จำเป็นยืนกรานว่าต้องทำให้ได้ถ้านายจ้างบอกว่า “อย่าลำบากเลย ผมจะค้นเอาเอง” ก็ตามใจเขา แต่ถ้าท่านได้พูดว่าจะหาคำตอบของปัญหานั้นให้ได้ ก็ต้องทำตามคำพูด โดยต้องค้นหาจากสารคดี หนังสือ ตำรา เมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องรีบบอกให้เขาทราบ เพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง ปัญญาของท่านจะแตกฉานได้โดยการสะสมคำตอบของคำถามต่างๆ เอาไว้ให้มาก

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มรรยาทงาม ของ ผกาวดี อุตตโมทย์