เครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

Socail Like & Share

ประกอบด้วย

๑. มหานพรัตน์  ด้านหน้าเป็นดอกประจำยามแปดดอก ประดับทับทิม ๑ มรกต ๑ บุษราคัม ๑ โกเมน ๑ นิล ๑ มุกดา ๑ เพทาย ๑ ไพฑูรย์ ๑ ใจกลางเป็นเพชร รวมพลอย ๙ อย่าง ด้านหลังลงยาสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน และอุณาโลมอยู่กลางมีจุลมงกุฎประดับเพชรอยู่เบื้องบน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ห้อยกับแพรแถบกว้าง ๑๐ ซม. สีเหลืองขอบเขียวมีริ้วแดง และน้ำเงินคั่นในระหว่างสีเหลืองและของเขียวนั้น สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย

๒. ดารานพรัตน์  เป็นรูปดาราแปดแฉก ทำด้วยเงินจำหลักเป็นเพชรตรงกลางเป็นดอกประจำยามฝังพลอย ๘ อย่าง ใจกลางเป็นเพชรเหมือนมหานพรัตน์ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

๓. แหวนนพรัตน์  ทำด้วยทองคำเนื้อสูง ฝังพลอย ๙ อย่าง

ส่วนที่พระราชทานฝ่ายในประกอบด้วยมหานพรัจน์และดารานพรัตน์

ส่วน ของพระมหากษัตริย์นั้น มีลักษณะอย่างเดียวกับที่พระราชทานฝ่ายหน้าแต่ดวงตราประดับเพชรทั้งสิ้น กับมีพระสังวาลนพรัตน์เพิ่มขึ้นเป็นพระสังวาลแฝดมีดอกประจำยามประดับเพชร ๑ ทับทิม ๑ มรกต ๑ บุษราคัม ๑ โกเมน ๑ นิล ๑ มุกดา ๑ เพทาย ๑ ไพฑูรย์ ๑ คั่นสลับกันไปอย่างละดอก ทรงเหนือพระอังสาขวาเฉียงลงทางซ้าย

แต่ของสมเด็จพระบรมราชินี มีลักษณะอย่างที่พระราชทานฝ่ายในดวงตราประดับเพชรอย่างของพระมหากษัตริย์แต่ไม่มีพระสังวาล

เครื่อง ราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์นี้ สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ทำคุณให้แก่แผ่นดินอย่างสำคัญ และผู้นั้นจะต้องเป็นพุทธมามกะนับถือพระพุทธศาสนาด้วย ว่ากันว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์นี้ หากขาดความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้ว มักจะมีอันเป็นไปต่างๆ นานา

ที่มา:วิชาภรณ์  แสงมณี