อานิสงส์แห่งธรรมทาน

Socail Like & Share

ทำบุญตักบาตร

๑. ความผิดบาปต่างๆ ที่แล้วมา ลหุโทษ จะระงับทันที โทษหนักจะกลายเป็นเบา
๒. ได้รับความคุ้มครองจากเทพยดาอยู่เสมอ รอดพ้นจากโรคภัย โจรภัย อุบัติภัย อัคคีภัย อุทกภัย
๓. เจ้ากรรมนายเวรก็ได้รับผลบุญด้วย หนี้เวรจึงได้รับการปลดเปลื้อง พ้นจากการจองเวรตลอดกาล
๔. ภูติผีปีศาจไม่สามารถรังควาน ปลอดภัยจากสัตว์ร้าย
๕. จิตใจชื่นบานเป็นนิจ กลางวันปราศจากภยันตราย กลางคืนปราศจากฝันร้าย สีหน้ามีสง่าราศี พละกำลังสมบูรณ์ กิจการงานรุ่งเรือง

๖. ครอบครัวสามัคคีปรองดอง อาหารอาภรณ์สมบูรณ์ อายุยืนนาน
๗. ไม่ว่าอยู่ที่ใดจะได้รับความรักศรัทธา เคารพนบไหว้ จากปวงซน
๘. โง่เขลากลับกลายเป็นฉลาด ป่วยไข้กลับกลายเป็นแข็งแรง ทุกข์ลำบากกลับกลายเป็นสุขสบาย ผู้เป็นสตรีเพศ ชาติต่อไปจักได้เป็นบุรุษเพศ
๙. ได้บังเกิดในสุคติภูมิ พ้นจากทุคติภูมิตลอดกาล
๑๐. บังเกิด ณ สถานที่ใด ได้พบพระพุทธ พระธรรม ตราบจนเกิดปัญญาสาม อภิญญาหก บรรลุพุทธะโดยพลัน
ธรรมทาน ชนะทานทั้งปวง
(จาก…………..เทวาไขปัญหา)