สัตว์ในวรรณคดี:สัมพาที

Socail Like & Share

สัมพาที

นกสัมพาทีเป็นนกที่กล้าหาญและเสียสละ

ดูตามรูปก็สวยงาม  มีขนพอเหมาะ ถ้าว่าตามตำนานก็ต้องมีขนสีแดง

แต่ตามเรื่องจริง ๆ แล้วนกสัมพาทีเคยขนหลุดหมดทั้งตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง

เรื่องมีอยู่ว่าสัมพาทีมีนกน้องอยู่ตัวหนึ่งชื่อสดายุ  เมื่อครั้งยังอยู่ภูเขาอัศกรรณนั้น  สดายุยังไร้เดียงสา  วันหนึ่งเห็นพระอาทิตย์อุทัยนึกว่าเป็นผลไม้สุกลอยอยู่  ก็โผถลาเข้าหาจะจิกกิน  พระอาทิตย์โกรธหาว่าสดายุบังอาจ  ไม่รู้จักที่ต่ำสูง  ก็เปล่งแสงทวีความร้อนเข้าใส่สดายุ

นกสัมพาทีเห็นไม่ได้การ  ขืนปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนกน้องคงต้องเป็นนกย่างแน่ ๆ สัมพาทีก็บินขึ้นไปกางปีกบังแสงอาทิตย์ให้น้อง

ความร้อนเลยทำให้ขนสัมพาทีร่วงหมด

เท่านั้นยังไม่สะใจ พระอาทิตย์สาปซ้ำว่าอย่าให้ขนงอกขึ้นมาอีกเลยให้ไปอยู่ถ้ำเหมติรัน  ถ้าวันใดทหารพระรามกลับจากนำแหวนไปถวายนางสีดามาพักที่ถ้ำนี้แล้ว  โห่ขึ้นสามลา  จึงให้ขนงอกขึ้นมาอีก

นกสัมพาที  จึงมีขนงามดังในภาพ ไม่งั้นก็กลายเป็นนกย่างไร้ขนไปแล้ว

เรื่อง – “สวรรยา”

ภาพ – ประสงค์  พวงดอกไม้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *