รูปช้างแต่งสัปคับสมัยอยุธยาตอนต้น

Socail Like & Share

รูปช้างแต่งสัปคับ


ฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนต้น  พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ทำด้วยทองคำจำหลักลายประดับแก้วสี สัปคับทำเป็นช่องสำหรับบรรจุตลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *