รายละเอียด ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ ๑)

Socail Like & Share

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง คือ แท่งศิลาที่ถูกสลักเพื่อบันทึกประวัติศาสาตร์ในสมัยกรุงสุโขทัย

ผู้ที่ค้นพบหลักศิลาจารึก คือ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ขณะทรงผนวชอยู่ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2376  สถานที่พบ คือ ณ เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดของศิลาจารึกมีดังนี้

ชื่อวัตถุ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ ๑)

รูปลักษณะ แท่งศิลาสี่เหลี่ยมยอดมนสอบบน มีอักษรภาษาไทย สมัยพ่อขุนรามคำแหง จารึก ทั้ง ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๒๗ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๒๗ บรรทัด
ศิลปสมัย สุโขทัย
วัสดุ หินชนวน
ขนาด กว้างด้านละ ๓๕.๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๔.๕ เซนติเมตร
สถานที่จัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *