รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

Socail Like & Share

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เป็นรัฐพิธีชึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักพระราชวังออกเป็นหมายกำหนดการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ส่วนวันเวลานั้นย่อมแล้วแต่รัฐบาล เป็นผู้กำหนด เช่น รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้รัฐพิธีประชุมรัฐสภา

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๑ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชฐานที่ประทับไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตซึ่งจัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ เสด็จ ฯ เข้าทางประตูทวยเทพสโมสร ณ ที่นี้ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์พร้อมด้วยแตรวงธงประจำกองถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จฯ ขึ้นสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมโดยมีตำรวจหลวงนำเสด็จ เลขาธิการ รัฐสภารับเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรในพระวิสูตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ คือ ด้านหลังมีพนักงานเครื่องสูงถวายอยู่งานพัดโบก ๑ คู่ ด้านขวาและซ้ายเป็นริ้ว เชิญเครื่องพระราชอิสริยยศ มีมหาดเล็กเชิญพระมาลา พระคทาจอมทัพ สมุหพระราชพิธี เลขาธิการพระราชวัง สมุหราชองครักษ์ และองคมนตรี เฝ้าฯ ตามตำแหน่ง

ภายนอกพระวิสูตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิก เบื้องหน้าตรงกับพระราชบัลลังก์มีนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ยืนเฝ้า ฯ ตามลำดับ

พร้อมแล้วมหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านไขพระวิสูตร พนักงานกระทั่งแตร มโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อสุดเสียงประโคมและเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว ผู้เฝ้าฯ ทั้งหมดถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส เปิดประชุมรัฐสภา จบแล้ว ผู้เฝ้าฯ ทั้งหมดถวายความเคารพ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านไขพระวิสูตร ปิด พนักงานกระทั่งแตรมโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ที่มา:กรมศิลปากร