มารยาทเพื่อบุคลิกภาพของเรา

Socail Like & Share

การลุกขึ้นยืนให้เกียรติแก่สตรีที่เข้ามาในห้อง เมื่อสตรีนั่งลงแล้วบุรุษถึงจะนั่งลงได้ ถือเป็นมารยาทดีงามของสุภาพบุรุษอย่างหนึ่ง

และถ้านายวินัยนั่งอยู่ก่อน และมีคนพานายสมศักดิ์มาให้รู้จัก นายวินัยจะลุกขึ้นยืนแสดงการต้อนรับอย่างเต็มใจ ก็ถือเป็นมารยาทดีได้เช่นกัน แต่ถ้านายวินัยอาวุโสกว่านายสมศักดิ์หลายปี นายวินัยไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้ และถ้าอายุไล่เลี่ยกันทั้งสองคนก็ไม่ต้องลุกขึ้นก็ได้ ผู้อายุน้อยกว่าต้องลุกให้ผู้อาวุโสเสมอ

ถ้าสตรีสองคนถูกแนะนำให้รู้จักกัน ผู้ที่นั่งอยู่อาจลุกหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ที่นั่งอยู่ต้องลุกขึ้นต้อนรับเสมอถ้าสตรีที่เข้ามาทีหลังมีอาวุโสกว่า หรือมีเกียรติมียศสูงกว่า

สตรีทุกคนจะมีความพอใจที่มีผู้ให้เกียรติตนเสมอ จากการที่ลุกขึ้นต้อนรับ และพอใจที่ได้พูดว่า “เชิญนั่งลงเถิดค่ะ” หรือ “นั่งเถอะหนู”

มารดาควรสอนให้ลูกทำความเคารพต่อผู้ใหญ่ ส่วนฝรั่งจะสอนให้ลูกลุกขึ้นยืนเมื่อมีผู้ใหญ่เข้ามาในห้อง การยื่นมือออกไปเช็คแฮนด์ ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ส่งมือมาก่อนจึงทำได้

เป็นเรื่องที่น่ารู้ไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องการจับมือแสดงการทักทายตามธรรมเนียมตะวันตก ฝ่ายชายต้องรอให้ฝ่ายหญิงยื่นมือมาก่อนจึงจะยื่นมือไปจับได้ ถ้าฝ่ายหญิงจะไม่ยื่นมือไปก็ได้จะไม่มีการบังคับ การยื่นมือให้เป็นการแสดงความพอใจและเต็มใจที่ได้รู้จักกับผู้นั้นอย่างแท้จริง

หญิงกับหญิงอาจเช็คแฮนด์กันได้ หรือแล้วแต่ความสมัครใจ ถ้าใครส่งมือมาให้จับ แต่ท่านกลับหดมือหนี ถือว่าเป็นสิ่งหยาบคายที่ทำให้เขาเก้อ และอาจโกรธท่านได้

ถ้าลูกเล็กๆ ของท่านมีเพื่อน ท่านก็ควรให้ลูกเชิญเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้านบ้าง และให้ลูกแนะนำเพื่อนๆ ให้ท่านรู้จักเป็นรายๆ ไป หากฝึกกันตั้งแต่เล็กๆ ก็จะทำให้กลายเป็นนิสัย เด็กจะไม่รู้สึกกระดากอายที่ต้องพาเพื่อนไปพบบิดามารดา บิดามารดาก็จะได้ศึกษาอุปนิสัยของเพื่อนๆ ของลูกด้วย

เด็กที่อายุยังน้อยก็ย่อมสอนได้ง่ายกว่าเด็กที่โตแล้ว เด็กที่ไหว้สวย น้อมตัวต่ำ ก้มศีรษะอย่างอ่อนน้อมจะน่ารักมาก แต่ในกลุ่มของเยาวชนก็มักจะไม่ปรากฏในเห็นแล้ว ส่วนใหญ่ก็สักแต่ไหว้ บางคนก็ยกมือมาถึงจมูก บางคนก็ไม่ก้มศีรษะเลย แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับการอบรมเอาใจใส่มาหรือไม่ เกี่ยวกับมารยาท

มารยาทที่ติดตัวมาแต่วัยเด็ก จะเป็นสมบัติล้ำค่าที่ติดตัวไปจนถึงวัยทำงานและแม้แต่การเข้าสังคมต่างๆ ด้วย

การแนะนำแขกทุกคนให้รู้จักกันอย่างดี คือมารยาทของเจ้าของบ้านที่ดี ทุกอย่างต้องมีการฝึกหัดบ่อยๆ จนรู้สึกว่าตัวเองมีความเชื่อมั่นดีแล้ว ซึ่งท่านจะเห็นผลสำเร็จได้เมื่อการแนะนำที่แท้จริงมาถึง

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง มรรยาทงาม ของ ผกาวดี อุตตโมทย์