พระพุทธบาทสระบุรี

Socail Like & Share

พระพุทธบาทสระบุรี


ตามประราชพงศาวดารกล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้เสด็จไปก่อสร้างพระมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท  ที่จังหวัดสระบุรี  สำหรับราษฎร กษัตริย์ประพาสสุขสำราญ

ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก  พวกจีนคลองสวนพลูพากันไปเก็บเงินทองของมีค่ามาเสียมาก

สมัยรัตนโกสินทร์ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *