นาคปรก:คำอธิบายภาพจากปก

Socail Like & Share

นาคปรก

ปกฉบับนี้เป็นภาพเขียนที่ผนังโบสถ์วัดสุวรรณาราม ธนบุรี เป็นภาพตามพุทธประวัติที่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ภายใต้ไม้มุจลินทร์ มีพญานาคมาขดตัวเป็นแท่นแล้วเลิกพังพานกันลมกันฝนถวาย  ในที่บางแห่งเช่นที่ผนังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เขียนเป็นรูปพญานาคขดล้อมรอบองค์พระพุทธเจ้า  จนมองเห็นเพียงพระอังสากับพระเศียรเท่านั้น  เรื่องของงูและพญานาคมีเรื่องพิสดารมาก  ถ้าสนใจอ่านเรื่องในเล่มนี้

ปล. สมพงษ์  ทิมแจ่มใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *