หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์

Socail Like & Share

นักเขียนสตรีผู้มีชื่อเสียง
หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์ สกุลเดิม กุญชร เจ้าของนามปากกา “ดอกไม้สด” เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๘ ที่วังบ้านหม้อ เป็นธิดาเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร)หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์ และหม่อมมาลัย เมื่ออายุ ๔ ขวบ หม่อมเจ้าหญิงชม ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ซึ่งมีศักดิ์เป็นอา ของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ขอไปเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง จนกระทั่งอายุ ๑๓ ปี จึงกลับออกมาวังบ้านหม้อดังเดิม พ.ศ. ๒๔๗๕ สมรสกับนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีบุตรและธิดา ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ บ้านพักสถานทูตไทย กรุงเดลฮี ซึ่งขณะนั้นนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดีย

หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินท์ หรือ ดอกไม้สด เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนกระทั่งจบชั้นมัธยมปีที่ ๘ ทางภาษาฝรั่งเศส ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ โดยได้รับการฝึกฝนด้าน
กิริยามารยาทและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้ รักการอ่านหนังสือจากแม่ชีชื่อมาร์กาเร็ต ซึ่งทำให้ดอกไม้สดเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือต่อมา

นอกจากจะได้รับการส่งเสริมให้รักการอ่าน ซึ่งทำให้ดอกไม้สดคิดอยากจะเป็นนักเขียนแล้ว สภาพแวดล้อมทางบ้านที่มีการฝึกหัดและแสดงละครก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อดอกไม้สดหัดแต่งหนังสือครั้งแรก ด้วยการเขียนบทละครชื่อเรื่อง “ดีฝ่อ” ส่งไปให้หนังสือพิมพ์ไทยเขษม ก็ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ ต่อมาดอกไม้สดเห็นว่า บทละครไม่ใช่เรื่องสำหรับอ่าน จึงเปลี่ยนมาเขียนนวนิยาย นวนิยายเรื่องแรก คือเรื่องศัตรูของเจ้าหล่อน ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยเขษม ฉบับวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ต่อมาได้แต่งนวนิยายเรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงในระยะแรกๆ คือ ความผิดครั้งแรก ลงพิมพ์ในนิตยสารนารีนาถ และสมชาย พิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มโดยโรงพิมพ์ไทยเขษม

ผลงานของดอกไม้สด ได้รับยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมที่งดงามด้วยภาษาเขียนและเนื้อความ นวนิยายแต่ละเรื่องได้แทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเตือนใจ และช่วยยกระดับความนึกคิดของผู้อ่าน จึงนับเป็นวรรณกรรมอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีวิชาวรรณกรรมปัจจุบัน ในหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานเขียนของดอกไม้สดเป็นเอกสารประกอบการศึกษา

นวนิยายของดอกไม้สดมี ๑๕ เรื่อง คือ
๑. ศัตรูของเจ้าหล่อน
๒. ความผิดครั้งแรก
๓. กรรมเก่า
๔. ชัยชนะของหลวงนฤบาล
๕. นันทวัน
๖. นิจ
๗. นี่แหละโลก
๘. ผู้ดี
๙. พลเมืองดี
๑๐. สามชาย
๑๑. หนึ่งในร้อย
๑๒. อุบัติเหตุ
๑๓. บุษบาบรรณ รวมเรื่องสั้นไว้ ๖ เรื่อง คือ
-พฤติการณ์ของผู้รักความโสด
-เมื่อกลับจากดูเรื่องวอลแตร์

-บุพเพสันนิวาส
-ไฟ
-ดวงจักษุของท่านผู้พิพากษา
-๑/๕๐๐
๑๕. พู่กลิ่น รวมเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง คือ
-Romance ซ้อนเรื่องจริง
-เนื้อคู่
-เรื่องนิดๆ หน่อย
-นิทานคำกาพย์
-เรื่องยิงสัตว์
-แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม
-ศิลปคืออะไร
-นางในรูป
-อัวรานางสิงห์
-การอ่าน (จากเรื่อง Mein Kamf ของ Adolf Hitler)
-๔ ชั่วโมงในรถไฟ
-หมองูตายเพราะงู….หมอฟัน
-พลเมืองดี
-คนใจบุญ
๑๕. วรรณกรรมชิ้นสุดท้ายของดอกไม้สด

ที่มา: จากหนังสือเรื่อง สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
เรียบเรียงโดย:ทองเพียร สารมาศ