ความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับเต่า

Socail Like & Share

เมื่อพูดถึงเต่า ก็แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเต่า เพราะเต่านั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกหนึ่ง มีสี่ขา มีเกล็ดหรือกระดูกหุ้มอยู่นอกเนื้อ อยู่ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็ได้ เต่านั้นมีอยู่หลายชนิด ตั้งแต่เล็กเช่นเต่านา จนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เต่าทะเล น้ำหนักตัวหนึ่งเป็นร้อยๆ กิโลกรัมก็มีเต่า

เต่านั้นว่าโดยอายุแล้วเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุด ว่ากันว่ามีอายุยืนถึง ๓๕๐ ปี

ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าโลกของเรานี้ตั้งอยู่บนหลังสัตว์สามชนิดคือ ชั้นล่างสุดเป็นงูขดอยู่ในน้ำ ถัดขึ้นมาเป็นเต่าใหญ่อยู่บนงู บนหลังเต่านั้นมีช้างสี่เชือกแบกโลกของเราไว้

คนโบราณหลายชาติที่นับถือเต่าว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรจะฆ่าเต่าเป็นอาหาร คนไทยเราส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครคิดจะฆ่าเต่ามาเป็นอาหาร เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารไมมีพิษไมมีภัยแก่ใคร แต่ว่าไข่เต่านั้น มีคนชอบกันเป็นอันมากว่าโอชารสยิ่งนัก

ที่มา:วิชาภรณ์  แสงมณี