การสะเดาะเคราะห์

Socail Like & Share

ซึ่งเราจะเห็นว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นวิธีการที่แต่ละสำนัก  แต่ละอาจารย์จะมีวิธีชี้แนะ พิธีกรรม ที่ผิดแผกแตกต่างกันไป อยู่ที่ความเชื่อ  ความเหมาะสมแต่ละเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่น  แต่ก็ขอให้เข้าใจว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะทำให้เคราะห์กรรมเหล่านั้นหมดไปเสียเลยทีเดียว เพียงแต่อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือผลของกรรมตามมาล่าช้าเท่านั้นเอง  ซึ่งจะของแนะนำหลักเกณฑ์โดยการไปทำสิ่งเหล่านี้คือ

1.  บริจาคโลงศพให้ศพไร้ญาติ ซึ่งถ้าหากว่าสถานที่แห่งนั้นมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้  ก็ควรที่จะนำไปเผาไฟ พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพเจ้า(ชื่อ+นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการกระทำครั้งนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ให้จงมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ พร้อมกับช่วยรับเอาทุกข์เอาโศกเอาโรคภัยไปด้วย ขอให้ข้าพเจ้าจงแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบแต่ความสุข ความโชคดีมีชัยความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการด้วยเทอญ

2.  การบริจาคเงินร่วมในโครงการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ ซึ่งก็อยู่ที่กำลังความพร้อมในการที่จะทำ ว่าทำได้แค่ไหน อีกทั้งเมื่อได้ทำบุญไปแล้วควรเลิกกินเนื้อสัตว์ด้วยก็จะยิ่งดี

3.  การบริจาคโลหิต อาจจะไปบริจาคโลหิต ถ้าร่างกายของเรามีความแข็งแรงเพียงพอ หรือจะบริจาคเงินเพื่อซื้อโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละบุคคล

ในการสะเดาะเคราะห์ทั้งหมดนี้ จะทำเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ อยู่ที่กำลังความสามารถของเรา ไม่จำเป็น่ที่จะต้องทำทั้ง 3 เรื่องพร้อมกัน  ซึ่งนี่คือการชี้แนะในการแก้ไขทางด้านร่างกาย แต่ทางด้านจิตวิญญาณที่มีการเวียนว่ายตายเกิด ว่าใครเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนอย่างไร ก็อย่างคำสอนที่กล่าวว่า เมื่อคนเราตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะล่องลอยถอยออกจากร่างในส่วนต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน และจะไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

ถ้าจิตวิญญาณออกทางตา ผู้ตายดวงตาจะเบิกโพลง ก็ไปเกิดเป็น นก กา ไก่ ที่ใช้ดวงตาแสวงหาอาหาร ถ้าจิตวิญญาณออกทางปาก ผู้ตายปากจะเปิดกว้าง ก็ไปเกิดเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ที่ปากขมุบขมิบตลอดเวลา ถ้าจิตวิญญาณออกทางหู ผู้ตายรูหูจะเปิดกว้าง ก็ไปเกิดเป็น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้หูโบกสะบัด ถ้าจิตวิญญาณออกทางจมูก ผู้ตายรูจมูกจะเปิดกว้าง ก็ไปเกิดเป็น มด แมลงหวี่ แมลงวัน ที่ใช้จมูกสูดดมหากิน ถ้าจิตวิญญาณออกทางสะดือผู้ตายรูสะดือจะใหญ่ ก็ไปเกิดเป็นสามัญชนธรรมดาหาเช้ากินค่ำ ถ้าจิตวิญญาณออกทางกระหม่อม ก็ไปเกิดเป็นเทวดา หรือเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ถ้าจิตวิญญาณออกทางประตูวิญญาณ ทุกทวารก็ปิดสนิท ก็กลับสู่นิพพาน ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด

ข้อมูลจาก สถานปฏิบัติธรรมเสียงทิพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *